HUISJOZEF

CORONA UPDATE

Een kantelmoment...

Maandag 19 oktober 2020

 

Op 18 oktober is het ministerieel besluit met de nieuwe coronamaatregelen gepubliceerd.  Onze jurist Stijn Timmerman komt tot de volgende conclusies.

 

Vanaf vandaag gelden de volgende nieuwe regels:

1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;

2° een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan;

3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

4° elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;

5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het personeel;

6° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan;

7° de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, worden geregistreerd bij aankomst en bewaard, met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens, gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID–19, en ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen.

 

Voor rouwmaaltijden wordt het niet expliciet vermeld, maar ook hier geldt het maximum van 40 personen.

 

Voor de liefhebbers volgen hieronder de bewuste passages uit het ministerieel besluit:

 

Art. 17 … § 3. Behoudens andersluidende bepalingen in dit besluit en, behoudens in huis en in logies waarvoor artikel 17, § 2 onverkort geldt, mag een maximum van 40 personen aanwezig zijn binnen en in dezelfde ruimte, zoals in het kader van georganiseerde activiteiten op professioneel, cultureel, religieus, onderwijs-, verenigings- of sportief vlak. In afwijking van het eerste lid: – kan een protocol voor een specifieke sector of activiteit afwijken van het maximum van 40 personen binnen in dezelfde ruimte; – blijven de protocollen die reeds van toepassing waren op 18 oktober 2020 gelden tot en met uiterlijk 23 oktober 2020; – blijven de toelatingen die werden verleend in toepassing van artikel 12 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID–19 te beperken, gelden tot en met uiterlijk 23 oktober 2020, en daarna in de mate dat deze niet afwijken van dit besluit en het geldende protocol, onverminderd artikel 18. Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden, behalve voor wat betreft rouwmaaltijden die plaatsvinden na begrafenissen en crematies met naleving van de regels voorzien in artikel 6, § 2.  Leden 1 en 3 zijn niet van toepassing in school-, verblijf-, leef- en werkgemeenschappen. Bij begrafenissen en crematies mag het lichaam niet worden blootgesteld.

Art. 20. De collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, evenals de individuele bezoeken van gebouwen der eredienst en van gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de nietconfessionele morele dienstverlening zijn toegestaan. De representatieve organen van de erediensten en van de organisaties die morele diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing nemen de nodige maatregelen en vaardigen richtlijnen uit, met inachtneming van volgende voorwaarden: 1° het respect van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen; 2° het respect van het vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 40 personen per gebouw; 3° het verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers; 4° de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang. In afwijking van het tweede lid, 2°: – kan een protocol meer dan 40 bezoekers toelaten; – blijven de protocollen die reeds van toepassing waren op 18 oktober 2020 gelden tot en met uiterlijk 23 oktober 2020.

 

 

Bart Van Daele

 

Het contrast van licht en donker, de balans tussen verdriet en hoop, de verbinding van stilstaan en verdergaan, het kantelmoment.
Bij HUISJOZEF staat uw persoonlijk verhaal centraal en nemen we de tijd om u ten volle te ondersteunen in deze donkere periode. We trachten licht te creëren als inspiratiebron. Zaken uit handen nemen, letterlijk verlichten van de ballast is wat ons bezielt.
Wij gaan samen met u door het kantelmoment.

Onze diensten

Condoleren

Afscheid nemen

Afscheid nemen is achterblijven, omringd door een gevoel van eenzaamheid en gemis,
het is een pijnlijk conflict met de leegte. Toch houdt ieder afscheid een uitnodiging in om niet te vergeten.
Om stil te staan bij al het moois en verhaal te halen bij de goede dingen.
Woorden, hoe klein ook, vormen samen het boek dat ons altijd bijblijft.

  Steeds tot uw dienst,
  bel ons gerust op.

  03 772 44 35

  052 57 82 92

  03 899 22 86

   

  x

  HUISJOZEF verhalen

  Samen met u…

  Hier schrijf ik graag af en toe iets neer.
  Een verhaal, een belevenis,
  wat meer uitleg over één of andere foto,
  mijn mening of mijn visie.

  Het kantelmoment waar we dagelijks
  op één of andere manier met in aanraking komen,
  laten mij, jou, ons nadenken…
  Nadenken over alles. En het stopt niet…

  Dat moment van nadenken
  willen we hier binnenin ons “huis” ruimte geven.
  Hier heb je geen contact met de buitenwereld,
  weg met de schermpjes en storende geluiden.
  Wij helpen je op weg om dit intense moment te delen
  en op de juiste manier op te vangen.

  samen

   

  -Bart-
  19 januari 2018

   

  x

  HUISJOZEF actueel

  x

  HUISJOZEF Sinaai

  Sinaaidorp 4
  9112 Sinaai
  03 772 44 35
  contact@huisjozef.be


  HUISJOZEF Heimolen

  Waasmunsterse Steenweg 43
  9100 Sint-Niklaas
  03 772 44 35 - 052 57 82 92
  contact@huisjozef.be


  HUISJOZEF Bornem

  Kloosterstraat 22
  2880 Bornem
  03 899 22 86
  contact@huisjozef.be