24/7 steeds bereikbaar

St-Niklaas/Waasmunster

052 57 82 92

Sinaai

03 772 44 35

Search
Close this search box.

Wegwijs in de muziekgeschiedenis

2 6 S E P T E M B E R – 1 0 O K T O B E R
2 4 O K T O B E R – 0 7 N O V E M B E R

door E.H. Luc Van Meerssche
(telkens op woe. van 19.30 tot 22.00)

De eerste avond start met de éénstemmige muziek:
van gregoriaans, over volksliederen van troubadours,
tot etnische groepen.
Hierbij wordt ook de oorsprong en evolutie van de
notenbalk en de muzieksleutels theoretisch benaderd.

De tweede avond wordt de muziek omschreven vanuit
verschillende vormen en stijlen zoals o.a. de sonate, de fuga,
het concerto, de symfonie, het oratorium, de canon, de opera.
Dit alles wordt verlevendigd
met voorbeelden uit de grote muziekperioden.

De derde avond leert ons hoe muziek
beluisterd kan worden aan de hand
van een aantal becommentarieerde muziekfragmenten.

De vierde avond toont aan hoe de rijkdom van de vroegere
muziekperiodes blijven doorklinken in moderne composities.

*E.H. Luc Van Meerssche werd laureaat in de muziekpedagogie (1980)
en laureaat in koorleiding (1983) aan het Lemmensinstituut te
Leuven. Hij was leraar godsdienst, muzikale opvoeding en esthetica
aan het Sint-Lievenscollege te Gent (1980-1993) en leidde Schola
Cantorum, het huiskoor van de Gentse Sint-Baafskathedraal van 1982
tot 1993. Hij doceerde ook gregoriaans, liturgie en koorleiding
aan het Lemmensinstituut.

DAVIDSFOND-leden: € 40
Niet-leden: € 50

inschrijven via storting op rekeningnummer:
BE32 7372 1723 7102

vóór 15 september t.a.v. Davidsfonds Waasmunster
meer info? tel. 0475 96 41 80 of arie.degroot@telenet.be

Men kan enkel inschrijven voor de volledige reeks